Tuyên dương các điển hình tiên tiến Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đã dự.

Khối Thi đua các cơ quan Trung ương có 6 đơn vị: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Các đơn vị trong Khối Thi đua có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ trực thuộc Khối các cơ quan, Khối Doanh nghiệp Trung ương; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nghiên cứu khoa học, giáo dục, tuyên truyền và lĩnh vực báo chí xuất bản, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2014, các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã bám sát chương trình công tác năm để cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực. Công tác thi đua - khen thưởng của Khối đã dần đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu với các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2015, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Khối Thi đua; phối hợp phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các đề án, chương trình, trọng điểm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đơn vị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tiếp tục xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế; các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, phát huy dân chủ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế...

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với các tập thể, điển hình tiên tiến trong Khối. Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương khen thưởng 15 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2014.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất