Hậu Giang: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức nhằm khuyến khích, động viên người lao động hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn.  Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc thù của địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Trung ương như các phong trào: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau… 

Cũng theo ông Lê Tiến Châu, phong trào thi đua yêu nước năm 2018 sẽ được triển khai sâu rộng đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức của tỉnh nhằm giúp mọi người hiểu rõ, nắm chắc để thực hiện một cách thực chất, sát thực tế. Việc thực hiện các phong trào thi đua cũng cần tránh tình trạng bình thường làm việc "làng nhàng", không chuyên tâm, không nỗ lực nhưng đến khi xét thi đua tìm mọi cách làm báo cáo thật đẹp để được xét thành tích; còn những người hàng ngày lặng lẽ thực hiện tốt công việc, nhưng đến khi xét thi đua do báo cáo không hay nên không được xét thành tích. 

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hậu Giang, để phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của tỉnh được hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua . 

Mục tiêu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Hậu Giang là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế theo chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng; tăng cường công tác đối ngoại; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng – an ninh, kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí. 


Dịp này, 7 tập thể của tỉnh Hậu Giang nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 34 tập thể nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh và 18 tập nhể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang./. 
 

Duy Ba 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất