Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(Ảnh minh họa)

 

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) và Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo 150), gồm các thành viên:

 

Trưởng ban: Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Các Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội .

 

Các ủy viên: Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Mời các đồng chí: Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, ủy ban Chuyên trách Chính phủ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

 

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; mở rộng hợp tác quốc tế trong triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thành lập các Đoàn của Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng hoặc làm trái; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất