Thành phố Mỹ Tho thông tin về Dự án khu dân cư dọc sông Tiền

                                                               

                                                                      Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)


Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cho biết để đáp ứng nhu cầu chỉnh trang đô thị thành phố Mỹ Tho, đồng thời nhằm khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng đất công (mặt nước) đáp ứng nhu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển du lịch, giao lưu văn hóa trong nước và tạo cảnh quan môi trường đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho có Công văn số 353/UBND-VP ngày 12/8/2013 xin chủ trương để mời gọi đầu tư Dự án khu dân cư dọc sông Tiền, qua địa bàn phường 4 và phường 6 trong phạm vi lộ giới đường trở vào 30 m chạy dọc suốt tuyến với tổng diện tích 78.750 m2 trong đó có 30.756 m2 đất công. 

Trong điều kiện thị trường kinh doanh bất động sản còn khó khăn, để đảm bảo tính khả thi trong mời gọi đầu tư, ngày 2/10/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 4483/UBND-CN đồng ý chủ trương giao Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với qui mô diện tích 78.750 m2, trong đó có 30.756 m2 đất công theo qui định. 

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đồng thời căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho đã tiến hành công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp (số 231 ngày 19/11/2013, số 232 ngày 20/11/2013 và số 233 ngày 21/11/2013). Tuy nhiên, đến hết thời gian đăng ký chỉ có một nhà đầu tư đăng ký là Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc. 

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 13/3/2014. 

Căn cứ kế hoạch trên, ngày 15/4/2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho đã phát hành hồ sơ yêu cầu, nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất là Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc. 

Sau khi xem xét báo cáo thẩm định hồ sơ đề xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 trong đó nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 53101000199 ngày 27/3/2015 với tổng vốn thực hiện dự án là 527.945.907.000 đồng. 

Mặt khác, ngày 24/11/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang có Tờ trình số 264/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công cộng phải thu hồi đất trong đó có Dự án Khu dân cư dọc sông Tiền, thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1) và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Báo cáo số 93/BC-HĐND ngày 10/12/2014. 

Công trình khu dân cư dọc sông Tiền có 135 hộ và doanh nghiệp bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi hơn 28.300m2, gồm đất có chủ quyền hơn 18.800 m2, còn lại là đất bãi bồi không có chủ quyền được địa phương xác nhận diện tích. 

Để triển khai công tác bồi thường giải tỏa, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho đã triển khai các bước theo quy định của Luật Đất đai 2013, đồng thời ban hành Quyết định số 9670/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 phê duyệt Phương án và kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện công trình Khu dân cư dọc sông Tiền (giai đoạn 1). 

Tổng số tiền bồi thường theo các Quyết định là 107,6 tỷ đồng, trong đó bồi thường về đất là hơn 45,1 tỷ đồng. Bình quân đền bù mỗi m2 đất gần 2,4 triệu đồng. Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 111/135 hộ dân với số tiền là 54.863.327.576 đồng; còn lại 24 hộ và doanh nghiệp chưa nhận./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất