Công tác Tuyên giáo: Ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ý Đảng

Nhiệm vụ Tuyên giáo thật nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang, như ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ý Đảng. Gần 9 thập kỷ qua, công tác Tuyên giáo luôn là lĩnh vực đặc biệt, định hướng tinh thần, lý tưởng cách mạng, tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, kết nối khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ lửa niềm tin về tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhiệm vụ Tuyên giáo thật nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang, như ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ý Đảng.

Đã xem:8950

Video khác