Đảng và Nhà nước đánh giá cao đóng góp của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, văn học nghệ thuật,

Đã xem:2080

Video khác