479 nghệ sỹ nhận danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và Nghệ sỹ Ưu tú

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng, các văn nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu cao quý “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các nghệ sỹ trẻ trưởng thành, kế tục xuất sắc truyền thống của các thế hệ cha anh

Đã xem:1733

Video khác