Bộ Chính trị bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Đã xem:2046

Video khác