Bộ Tài nguyên - Môi trường triển khai 58 dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017.

Đã xem:1958

Video khác