Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Đã xem:1775

Video khác