Công bố chỉ số PAPI 2016

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) 2016 vừa được công bố sáng nay (4/4).

Đã xem:1827

Video khác