Đổi mới, sáng tạo công tác thi đua khen thưởng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới, sáng tạo công tác thi đua khen thưởng.

Đã xem:1634

Video khác