Đưa điện lưới quốc gia về vùng đồng bào Khmer

Tỉnh Trà Vinh có thêm gần 35.000 hộ gia đình Khmer được sử dụng điện, nâng tổng số hộ dân có điện lưới quốc gia lên hơn 264.000 hộ.

Đã xem:1716

Video khác