Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Hu-xây-in Ô-ba-ma tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 23 đến 25-5. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Tổng thống Ô-ba-ma, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đã xem:1777

Video khác