Kỷ niệm 105 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

Trong ngày 3-6, Thành ủy TP.HCM phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”, kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/ 5-6-2016) và 40 năm Thành phố mang tên Bác (1976-2016).

Đã xem:1619

Video khác