Quá trình kiểm phiếu bầu cử nghiêm túc, minh bạch

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ bầu cử lần này là quá trình kiểm phiếu có sự tham gia giám sát của nhiều thành phần xã hội cũng như báo chí.

Đã xem:1999

Video khác