Quốc hội thảo luận về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Hôm nay 23/03, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3 thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ

Đã xem:1530

Video khác