Ra mắt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư khóa XII

Tại phiên bế mạc sáng 28-1, Đại hội XII đã công bố kết quả bầu 19 thành viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đã xem:1555

Video khác