Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016

Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tình nguyện. Năm nay, chiến dịch hướng trọng tâm tổ chức các hoạt động tại 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, toàn huyện Chợ Lách...

Đã xem:1520

Video khác