Rà soát, chuẩn bị hoàn tất công tác tổ chức Đại hội Đảng

Sáng 17/1, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trực tiếp kiểm tra công tác diễn tập, các hạng mục, công việc liên quan đến việc phục vụ Đại hội Đảng 12.

Đã xem:1625

Video khác