Rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đã xem:1334

Video khác