Thành lập Học viện tòa án

TAND Tối cao xác định việc đẩy mạnh đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xét xử.

Đã xem:1556

Video khác