Thủ tướng chủ trì họp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Ngày 16/6, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng 6 tháng cuối năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Đã xem:1700

Video khác