Tiếp tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55 là khoảng 7 triệu ha.

Đã xem:1531

Video khác