Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng ta cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã xem:73327

Video khác