Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017

Năm 2017, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; thách thức, khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đã xem:9269

Video khác