Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng với Campuchia

Chủ tịch UBTW MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Campuchia.

Đã xem:1783

Video khác