Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào

Đã xem:1428

Video khác