Không có quyền tự do nào là vô hạn định

(Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật - Kênh Truyền hình Quốc phòng)

Đã xem:2595

Video khác