Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:18850

Video khác