Ý đồ xấu trong luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật - Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:3824

Video khác