• Vĩnh Phúc: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh

  Vĩnh Phúc: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh

  (TG) - Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đến các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời, lãnh đạo cấp ủy các cấp cụ thể các nội dung của Nghị quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể, cân đối các nguồn lực để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 • Công tác phòng chống dịch Covid - 19 được triển khai quyết liệt, sáng tạo, kịp thời

  Công tác phòng chống dịch Covid - 19 được triển khai quyết liệt, sáng tạo, kịp thời

  (TG) - Năm 2021, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đầu tiên chịu tác động của dịch Covid -19 từ ngày 29/4/2021. 

 • Vĩnh Phúc: Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Vĩnh Phúc: Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  (TG)  - Xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

 • Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ

  Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ

  (TG) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, bám sát chỉ đạo của Trung ương và chủ động nắm bắt diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc  đã tham mưu với Tỉnh ủy  triển khai có hiệu quả các văn bản chương trình kế hoạch đề ra, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá nhiệm vụ công tác khoa giáo - văn hóa văn nghệ  góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, đảm bảo an toàn sức khoẻ của nhân dân.

 • Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện

  Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện

  (TG) - Thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện” và Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng thí điểm sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện, từ cuối năm 2020, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy Vĩnh Phúc đã xây dựng đề án, ban hành quyết định thành lập lại Trung tâm chính trị cấp huyện.

 • Lớp học có trên một nửa học sinh đỗ trường chuyên của tỉnh

  Lớp học có trên một nửa học sinh đỗ trường chuyên của tỉnh

  (TG) - Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 vừa qua, lớp 9D, Trường THCS Liên Bảo (Thành phố Vĩnh Yên) có 22 trong số 40 học sinh của lớp đỗ vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Kết quả đó đã góp phần nâng cao thành tích dạy và học của nhà trường suốt nhiều năm qua.

 • Vĩnh Phúc: Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2021

  Vĩnh Phúc: Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2021

  (TG) - Một trong những nhiệm vụ của công tác tuyên giáo Vĩnh Phúc 6 tháng cuối năm 2021 là đôn đốc cơ sở hoàn thành việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu cấp ủy tổ chức học tập Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời, xây dựng kế hoạch hướng dẫn phù hợp với đơn vị, địa phương mình ngay sau khi có hướng dẫn của tỉnh.

 • Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực

  Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực

  (TG) - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, vươn lên vượt khó của hệ thống chính trị và người dân, tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2021 cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

 • Thực hiện quy chế phối hợp, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị

  Thực hiện quy chế phối hợp, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị

  (TG) - Quy chế phối hợp công tác số 01-QC/PH giai đoạn 2016 - 2020 (Quy chế 01) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ký kết với các ngành trong Khối khoa giáo được cụ thể hóa và thực hiện thường xuyên, từng bước đạt hiệu quả, góp phần tham mưu kịp thời với cấp uỷ trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kết luận, đề án… của Trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo. 

 • Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

  Thành công nhờ tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên

  (TG) - Bằng những việc làm thiết thực trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã có giải pháp cụ thể nâng cao trình độ năng lực, giúp cho người lao động nâng cao tay nghề, cải thiện cuộc sống; đồng thời giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị phần, cạnh tranh thành công trên thị trường.

 • Vĩnh Phúc cho phép cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động lại từ 17/6

  Vĩnh Phúc cho phép cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động lại từ 17/6

  (TG) - Ngày 16/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1574/QĐ-UBND cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống COVID-19 theo quy định.

 • Bông hoa đẹp của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

  Bông hoa đẹp của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

  (TG) - Là một bông hoa đẹp của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên đã vinh dự được tuyên dương trong đợt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh tổ chức vào tháng 5 vừa qua.

 • Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

  Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp

  (TG) - Ngày 8/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Khai Quang, Bá Thiện, Tam Dương.

 • Vĩnh Phúc: Chung sức, đồng lòng, đẩy lùi đại dịch Covid-19

  Vĩnh Phúc: Chung sức, đồng lòng, đẩy lùi đại dịch Covid-19

  (TG) - Công tác phòng chống đại dịch Covid-19 được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Một trong những yếu tố quyết định trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh đó là tính chủ động, khẩn trương và cương quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

 • Vĩnh Phúc: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238

  Vĩnh Phúc: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238

  (TG) - Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất