Phát huy nét đẹp “Tết trồng cây”

Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cải thiện chất lượng rừng và môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng.

Năm nay, “Tết trồng cây” càng có ý nghĩa hơn, thiết thực hơn bởi đúng dịp Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Năm 2016, mặc dù thời tiết, bão lũ bất thường, bất lợi kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và lâm nghiệp nói riêng, song các địa phương trong cả nước vẫn trồng được hơn 205 nghìn ha rừng tập trung, 50 triệu cây phân tán, quản lý, bảo vệ 6,2 triệu ha rừng và khoanh nuôi, tái sinh hơn 360 nghìn ha. Để việc hưởng ứng “Tết trồng cây” năm nay thật sự thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 cũng như mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; nâng cao quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp, đồng thời lựa chọn loại cây trồng phù hợp, kết hợp chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau “Tết trồng cây”, cần tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt.

Để “Tết trồng cây” thật sự có ý nghĩa, điều quan trọng không chỉ là trồng được nhiều cây, mà trồng cây cần gắn với bảo vệ cây trồng, tránh trồng theo phong trào. Nhớ lời Bác Hồ dạy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, giữ vững và phát huy nét đẹp của “Tết trồng cây”, góp phần “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”…

Theo Nhân dân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.