Tác động của dân di cư tự do đến kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên

Tác động của dân di cư tự do đến kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên

(TG) - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề dân di cư tự do (DCTD) diễn ra nhiều năm nay đang là cản trở...

Tiếp nhận Truyện Kiều thời Đổi mới

Tiếp nhận Truyện Kiều thời Đổi mới

(TG) - Quá trình tìm hiểu kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 16/9/1820) trải suốt từ thế kỷ XIX đến XX và đã đạt nhiều thành tựu. Đặc biệt từ giai đoạn Đổi mới đất nước (1986) đến nay, việc nghiên cứu, tiếp nhận...

“No nói, đói làm”

“No nói, đói làm”

(TG) - Có những quan chức lợi dụng sự hoạt ngôn, lợi khẩu, đi đâu, chỗ nào, nhất là trên đăng đàn, hội nghị, khi tiếp xúc, trò chuyện với nhân dân, thì bao giờ cũng nói hay, diễn giỏi, hùng biện tốt cốt để lấy lòng người nghe, mà...