75 năm keo sơn gắn bó "như cá với nước"

75 năm keo sơn gắn bó "như cá với nước"

(TG)- Trên chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm của đội quân cách mạng đều gắn liền với nguồn sức mạnh của sự gắn bó keo sơn thắm thiết quân dân. Là quân đội của nhân dân, gắn bó và yêu thương, kính trọng nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đó...

Công an Vĩnh Phúc “tự soi”, “tự sửa” theo 6 điều Bác Hồ dạy

Công an Vĩnh Phúc “tự soi”, “tự sửa” theo 6 điều Bác Hồ dạy

(TG) - Những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định rõ vấn đề then chốt đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới là phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND)...

Tăng cường y tế cơ sở đáp ứng bệnh không lây nhiễm

Tăng cường y tế cơ sở đáp ứng bệnh không lây nhiễm

(TG) - Việt Nam đang trong tiến trình thực hiện tốt kế hoạch toàn cầu về bệnh không lây nhiễm (KLN). Đến nay, Việt Nam đã đạt được 9 trong số 19 chỉ số đánh giá tiến độ và năng lực đáp ứng quốc gia về phòng chống bệnh KLN.

Quay đầu là bờ

Quay đầu là bờ

(TG) - Trong xã hội, nếu các bậc chức sắc, cán bộ có quyền mà không nghiêm khắc với chính mình, thì làm sao xứng với vị thế là “hoa tiêu” cho người dân nhìn vào, tin tưởng? Nếu những người “cầm cân nảy mực” trong các cơ quan công quyền khi mắc khuyết...