Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang gặt lúa, năm 1954.(Ảnh: Tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang gặt lúa, năm 1954.(Ảnh: Tư liệu)

Theo đó, trong năm 2017, các cấp ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, phải chú trọng xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị mình, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt nội dung đột phá, các cấp ủy cần chỉ đạo, định hướng cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình quản lý, rà soát vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết rứt điểm, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc; tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “Nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng  Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Hai là, tiếp tục phát động, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Trung ương tổ chức. Qua các tác phẩm sẽ giới thiệu, truyên truyền nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Ba là, thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở các ngành, các cấp theo các lĩnh vực như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước... Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua khen thưởng trong các khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tổ chức một số hoạt động (tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, triển lãm, văn hóa văn nghệ...) thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Năm là, tiếp tục triển khai việc đăng ký của cá nhân sau học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017; bằng những việc làm, hành động cụ thể, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nêu gương cho cấp dưới noi theo.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, uốn nắn những hạn chế yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đồng thời, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hải Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.