Bình Phước: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

Trao tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2011-2015
Trao tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2011-2015


Sáng ngày 27/02, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. PGS. TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi – UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, để các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cùng học tập, nghiên cứu, quán triệt và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh cùng tham gia học tập, theo dõi.

PGS.TS. Phạm Ngọc Anh đã trình bày có hệ thống những nội dung chủ yếu của chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời nêu rõ những điểm mới, quan trọng, hết sức cần thiết của nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Trong đó, phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05 không còn riêng của Đảng ta mà của toàn dân, là nhiệm vụ của toàn dân tộc.

Trong phần lớn thời gian của hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Anh đã trao đổi nội dung học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. PGS.TS Phạm Ngọc Anh đã phân tích những ứng xử tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử, thể hiện sự nhất quán trong cách nhìn nhận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Ở các giai đoạn khác nhau, Bác đều quan tâm đến xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đó là nguyên nhân cơ bản nhất để xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

PGS.TS Phạm Ngọc Anh cũng đi sâu phân tích, cung cấp thêm những tư liệu để các đại biểu hiểu thêm những nội dung về tư tưởng, đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công việc, trong cuộc sống cũng như trong quan hệ với đồng bào, đồng chí.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau để triển khai, đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 vào cuộc sống, đó là:

Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, nhất là những khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn những vấn đề sát với chức năng, nhiệm vụ của mình, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; báo cáo với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát thực hiện, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Trong đó, cần lưu ý các nội dung sát với thực tế, bám sát nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp, tránh hình thức, hành chính, xa rời thực tiễn cuộc sống.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Hội văn học nghệ thuật... đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung cơ bản cùa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 5 tập thể của tỉnh Bình Phước có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2011-2015. Đó là: Công an tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Ninh; Tiểu đoàn Bộ binh 208, Trung đoàn Bộ binh 736 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Thành, huyện Chơn Thành; Trường THPT chuyên Quang Trung.
                                      
Anh Đức
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục