• Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

    Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

    (TG) - Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ, tổng hòa của tư tưởng yêu nước Việt Nam chân chính; truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc ta với hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân mà chủ nghĩa Mác-Lênin là đại diện. 

  • Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

    Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

    (TG) - Nhìn lại 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển ngoạn mục về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2016, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng trên 200 lần so với năm đầu tiên tái lập tỉnh.

  • Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

    Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

    Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 là sự tiếp nối những công việc đã làm trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhân lên cách làm hay, thiết thực, những gương sáng làm theo lời Bác. Qua đó, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu vào tình cảm, biến thành ý chí của mỗi người để hoàn thiện bản thân mình hơn, sống và làm việc tốt hơn.

  • Bình Phước: nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

    Bình Phước: nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

    (TG)-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU về việc hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Tuyên Quang: Nét mới trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Tuyên Quang: Nét mới trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    (TG)-Xác định nội dung đột phá trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tạo sự chuyển biến rõ nét, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên Quang đã có những đổi mới trong công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, với tinh thần: "Hết lòng phục vụ Nhân dân".

  • Thanh Hóa: đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên

    Thanh Hóa: đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên

    ​(TG)-Là quê hương có vinh dự được Bác Hồ 4 lần về thăm, nhiều lần Bác tặng Cờ thi đua quyết thắng cùng hàng trăm bức thư, điện của Người gửi khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu; để tỏ lòng biết ơn Người và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngay từ đầu Đảng ta phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa xác định, phải phấn đấu trở thành một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

  • Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

    Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

    (TG)-Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, bộ, ban, ngành khẩn trương triển khai nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chú trọng triển khai sâu rộng ở cơ sở, cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện tránh hình thức; tập trung vào tìm khâu đột phá và giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

  • Vì cuộc sống no ấm của nhân dân

    Vì cuộc sống no ấm của nhân dân

    Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) và các tổ chức thành viên đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những phần việc gắn với chăm lo đời sống người dân, thực hiện an sinh xã hội... Những hoạt động của MTTQVN thị trấn và tổ chức thành viên góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân, xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông…

  • Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    (TG)-Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. 

  • Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng: hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng: hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    (TG)-Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua,  Mặt trận Tổ quóc (MTTQ) các cấp tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực.

  • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

    Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

    (TG)- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, cụ thể hóa thành Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

    Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

    (TG)-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đề nghị việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành để thực hiện đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng bộ, đảng viên, tạo động lực lan tỏa rộng rãi trong xã hội và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hăng hái thực hiện.

  • Bình Thuận: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Bình Thuận: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    (TG)-Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề toàn khóa và hàng năm về đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh rập khuôn, máy móc, làm không đến nơi đến chốn.

  • Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới

    Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới

    (TG)-Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống mới, sự quan tâm của Người đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

  • Khai mạc triển lãm Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969

    Khai mạc triển lãm Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969

    (TG)-Triển lãm là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, những đóng góp to lớn của Người đối với nền ngoại giao Việt Nam nói riêng.

Tiêu điểm

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TCTG) - Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung của Chỉ thị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.