• Ninh Bình: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Ninh Bình: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  (TG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Bộ phận giúp việc về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 • Lan tỏa nhiều việc tốt theo gương Bác ở Bình Định

  Lan tỏa nhiều việc tốt theo gương Bác ở Bình Định

  (TG) - Những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, sẽ là tiền đề quan trọng để Bình Định tiếp tục triển khai và thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những mô hình thiết thực, những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả theo tấm gương của Người sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội.

 • Bạc Liêu : Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Bạc Liêu : Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (khóa XIV), Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân; các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Hòa Bình: Tuyên truyền sâu rộng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Hòa Bình: Tuyên truyền sâu rộng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình đề nghị: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”.

 • Học và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng bộ Đồng Nai trong sạch, vững mạnh

  Học và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng bộ Đồng Nai trong sạch, vững mạnh

  (TG)-Tỉnh ủy Đồng Nai xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, lấy việc nêu gương làm động lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, vừa có tâm, vừa có tầm, sẽ là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Đồng Nai ngày càng trong sạch, vững mạnh, sớm đưa Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp, văn minh.

 • Kiên Giang: Mọi tổ chức và cá nhân phải có kế hoạch học tập và làm theo Bác

  Kiên Giang: Mọi tổ chức và cá nhân phải có kế hoạch học tập và làm theo Bác

  (TG) - Tỉnh ủy Kiên giang vừa ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Cựu thanh niên xung phong Hà Nam nêu gương sáng, làm theo lời Bác dạy

  Cựu thanh niên xung phong Hà Nam nêu gương sáng, làm theo lời Bác dạy

  Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phấn đấu tất cả gia đình cựu thanh niên xung phong là gia đình văn hóa, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước không có người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội.

 • Hà Tĩnh: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016

  Hà Tĩnh: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016

  ​(TG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

 • Người trưởng khu phố năng động

  Người trưởng khu phố năng động

  Đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với ông Tạ Văn Quát, Trưởng Khu phố 5 phường Đa Kao, Quận 1. Nói đi đôi với làm, tâm huyết làm lợi cho dân, ông đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, nghĩa tình.

 • Trà Vinh: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Trà Vinh: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Năm năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực các lĩnh vực kinh tế-xã hội; làm nền tảng quan trọng để Trà Vinh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 • Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Kiên Giang nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 • Đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

  Đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Khánh Hòa: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng

  Khánh Hòa: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng

  (TG) - Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung quan trọng của Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 26 - KH/TU, ngày 05/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh.     Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

 • Quảng Bình: Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp

  Quảng Bình: Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp

  (TG) - Ngày 08/9/2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghi ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 • Đồng Tháp: tiếp tục tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII

  Đồng Tháp: tiếp tục tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII

  (TG)-Định hướng tuyên truyền tháng 9/2016, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp yêu cầu các cấp uỷ đảng, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt của các đơn vị, địa phương

Tiêu điểm

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TCTG) - Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung của Chỉ thị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.