• Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của cấp trên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên của toàn hệ thống tổ chức Hội. 

 • Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG) - Những câu chuyện và kinh nghiệm về việc học và làm theo gương Bác, được chia sẻ tại chương trình đã thực sự để lại ấn tượng với mọi người tham gia.

 • Đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  "Các đơn vị của Thành phố tập trung tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang lưu ý.

 • Quảng Nam: Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Quảng Nam: Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về

  (TG)-Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó việc phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này là một cách làm hay, sáng tạo của tỉnh, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực.

 • Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 • Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  (TG) - Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là việc tuyên truyền những điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác theo gương Bác Hồ đã góp phần định hướng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong thanh niên. Từ đó cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

 • "Đầu tàu" nêu gương hành động

  Gần một năm qua, tại các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… đều nhấn mạnh, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị.

 • Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

  Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

  (TG)-Sau gần một năm thực hiện, việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu; trong đó, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

 • Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)- Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành chức năng của tỉnh chú trọng đẩy mạnh việc học và làm theo Bác; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là những việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

 • Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

  Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 • Triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Can Lộc, Hà Tĩnh

  Triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Can Lộc, Hà Tĩnh

  (TG)- Sáng 10/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  (TG)- Cuốn sách Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. đã cung cấp tài liệu nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu

  Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu

  (TG)- Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh.

 • Hoà Bình: Triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Hoà Bình: Triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  (TG) - Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nhằm mục đích tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 • Bình Phước: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

  Bình Phước: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị, trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, nhất là những khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Tiêu điểm

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TCTG) - Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung của Chỉ thị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.