Triển khai kế hoạch kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đối với TTXVN

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập đoàn kiểm tra; Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ TTXVN về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên.

Thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 đầy đủ, nghiêm túc; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 10/7, 14/14 đảng ủy, chi ủy cơ sở (nhiệm kỳ 5 năm) trực thuộc Đảng bộ TTXVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đảng ủy TTXVN đã ban hành văn bản hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để rèn lyện, phấn đấu và lấy đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của các khối công tác trong ngành, Đảng ủy TTXVN chỉ đạo mỗi đơn vị theo các khối công tác xác định rõ những nội dung cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách công tác, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với các tiêu chí cụ thể.

Việc tiếp thu, triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức được rõ hơn, cụ thể hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu Hội nghị, đồng chí Lương Cường đánh giá cao sự nghiêm túc của TTXVN trong việc quán triệt, chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra. Báo cáo của Đảng ủy về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của TTXVN khá đầy đủ, bám sát Đề cương hướng dẫn và sát với thực trạng tình hình của Đảng bộ cơ quan.

Đồng chí Lương Cường nêu rõ, qua kiểm tra, đánh giá tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, đồng thời đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh thêm một số nội dung cần làm sâu sắc hơn để đánh giá khái quát, toàn diện kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của TTXVN.

Theo đó, cần nhấn mạnh, làm rõ hơn bối cảnh, đặc điểm, tình hình của TTXVN; những tác động, chi phối tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ TTXVN, qua đó góp phần làm nổi bật được những kết quả đã đạt được trong thời gian qua trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí yêu cầu TTXVN tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo đầy đủ, phản ánh đúng các nội dung theo chỉ đạo của Ban Bí thư./.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.