Đồng Tháp: quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII


Sáng ngày 17/02, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt các cấp trong Tỉnh. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Hội nghị được trực tuyến đến 13 điểm cầu huyện, thị, thành phố và cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trực tiếp triển khai Nghị quyết số 04 - NQ/TW ban hành ngày 30/10/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đề cập đến 06 nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020), trong đó nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.”. 

Để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Lê Minh Hoan đề nghị:Cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu.Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.Bên cạnh đó, chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Đối với những việc thực hiện theo lộ trình, tùy theo chức năng các cơ quan, ban, ngành… đồng chí Lê Minh Hoan nêu rõ từng nhiệm vụ, trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp tham mưu, thực hiện và hướng dẫn thực hiện hướng dẫn, định hướng công tác tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở các cấp…

Tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dương, Phó Bí Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh cũng đã quán triệt các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị cùng các Chương trình hành động, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết.

Hướng dẫn các cấp ủy đảng một số nội dung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này. Các địa phương, đơn vị kết hợp giữa nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự học, tự hiểu là chính, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi mở, về hình thức, tuỳ điều kiện, mỗi nơi có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến song phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 2 đối với từng cấp.

Để nâng cao hiệu quả trong việc quán triệt, học tập Nghị quyết và nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau khi học tập và quán triệt Nghị quyết, cấp ủy các cấp phải xây dựng chương trình hành động; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập Nghị quyết lần này đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề đã được giới thiệu, đặc biệt là các biện pháp cần tập trung thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt hơn Nghị quyết trong thời gian tới. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng tiếp tục được thực hiện sau mỗi đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở Đồng Tháp kể từ sau hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngọc Hân
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.