Kiên Giang: xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung chuyên đề gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Phát huy tính chđng, sáng to của các cấp ủy đảng, không trông chvào schđo ca cp y cp trên; tchc thc hin có kết quthiết thc, tránh hình thc. Đồng thời, tiếp tục quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm (gọi chung là chuyên đề) nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Kế hoạch nêu rõ nội dung các chuyên đề hàng năm và việc tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóaBan Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập thể, cá nhân gắn kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chuyên đề năm 2017 thành 01 kế hoạch hoàn thành trong tháng 4-2017. Ngoài ra, từng tổ chức đảng (chi bộ), cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị (hàng tháng hoặc hàng quý,...). Từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động, sáng tạo trong việc chọn nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề và cách làm sao cho phù hợp nhất. Trong đó, dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả những vấn đề đột phá, nổi cộm, bức xúc đã được xác định trong kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm hoặc vấn đề mới phát sinh... 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành kế hoạch hướng dẫn triển khai, học tập tại đảng bộ mình. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân… 

Kim Thư


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.