Can Lộc, Hà Tĩnh: Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tình hình kinh tế, xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 của huyện; một số chủ trương lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện; tình hình thời sự quốc tế, khu vực và một số vấn đề quan trọng khác.

Đánh giá kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã khẳng định: năm 2016, công tác tuyên giáo từ huyện tới cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống  nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kết thúc năm 2016, huyện Can Lộc có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 9 xã; an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh vùng giáo cơ bản đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, địa phương còn hình thức; công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy chưa rõ nét, chưa thực sự vào cuộc, nhất là báo cáo viên cấp ủy cơ sở; thiếu sự phối hợp giữa cấp ủy và các tổ chức hội, đoàn thể  trong công tác tuyên truyền; hệ thống truyền thanh cơ sở chưa phát huy hết hiệu quả...

Sau hội nghị này, báo cáo viên cấp ủy từ huyện tới cơ sở sẽ tiếp tục triển khai tinh thần cơ bản Hội nghị Trung ương 4, gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Hoàng Long

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.