Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 18-1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;  Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam..., cùng hơn 600 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại  biểu ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; các sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo của các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Những kết quả thiết thực của công tác báo chí năm 2016

Trình bày  báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2016, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, hiện nay, về báo in, cả nước có 859 cơ quan báo chí, trong đó có 199 báo và 660 tạp chí. Có 135 báo, tạp chí điện tử, tăng 30 báo, tạp chí điện tử so với năm 2015. Ngoài ra, cả nước có 258 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí được cấp phép. Về phát thanh, truyền hình, hiện có 67 đài trung ương và địa phương. Tổng số kênh phát thanh, truyền hình được cấp phép là 286 kênh. Hệ thống truyền hình trả tiền ở Việt Nam phát triển rất mạnh trong những năm qua bằng nhiều loại công nghệ truyền dẫn: cáp, vệ tinh, số mặt đất và công nghệ IPTV, truyền hình OTT.

Năm 2016, số lượng kênh nước ngoài cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền là 47 kênh, tăng 7 kênh so với năm 2015, tuy nhiên không vượt quá 30% trên tổng số kênh cung cấp của từng hệ thống dịch vụ truyền hình trả tiền theo quy định.

Tính đến tháng 9-2016, cả nước có 18.360 nhà báo được cấp thẻ và khoảng 5.000 phóng viên làm việc tại cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo.

Về tình hình thông tin trên báo chí, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin  kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và  hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền đậm nét các nghị quyết, chỉ thị của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện quan trọng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế xã hội của Chính  phủ nhằm phát triển kinh tế kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các hoạt động triển khai thực hiện hoạt động của các bộ, ngành, địa phương được báo chí quan tâm, chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo được báo chí thông tin, phản ánh khách quan, thận trọng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Báo chí đã tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với nhữn hành vi tham nhũng, lãnh phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của con người.

Cùng với việc tuyên truyền trên báo chí, nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức và thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, vì biển, đảo quê hương, chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, lao động sản xuất.

Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các vấn đề xã hội đều được báo chí quan tâm, phản ánh kịp thời. Báo chí cũng đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước và con người và những thành tựu đổi mới của nhân dân ta với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình và ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với hệ thống cơ quan báo chí điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò là kênh thông tin nối dài, kịp thời và chuyên sâu về một vấn đề, lĩnh vực theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động đã được quy định trong giấy phép hoạt động của mình, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Đổi mới tư duy chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí

Trong năm qua, những biến động của tình hình thế giới và trong nước đã có những tác động nhất định tới công tác báo chí. Tuy nhiên, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng và Nhà nước.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần kiên quyết đổi mới tư duy chỉ đạo, định hướng theo phương châm: chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất và đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những thông tin không chuẩn xác, gây tác động tiêu cực đến lợi ích quốc gia cũng như đến với tổ chức, cá nhân, cộng đồng.

Công tác giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có những đổi mới tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng tính tương tác giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý với các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, phối hợp và phát huy làm tốt hơn vai trò cơ quan chủ quản… Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu lực chỉ đạo.

Trong năm qua, Ban, Bộ, Hội, đã tổ chức hơn 50 lượt các bộ, ngành, địa phương cung cấp các thông tin quan trọng, dư luận quan tâm cho các cơ quan báo chí tại giao ban, thông qua đó, hỗ trợ tích cực cho công tác định hướng cũng như hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Đã tăng cường cung cấp thông tin và chỉ đạo báo chí thông tin theo định hướng về các chương trình, mục tiêu lớn của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội  trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; tuyên truyền về các sự kiện chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế - xã hội của đất nước, bám sát, thông tin đầy đủ về các vấn đề xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong việc cung cấp và định hướng kịp thời về thông tin ở nhiều lĩnh vực và những vấn đề quan trọng, đặc biệt là các sự kiện và vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Kịp thời cung cấp thông tin và chỉ đạo báo chí tham gia tích cực vào công tác đấu tranh vạch trần các luận điệu vụ cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí, trong năm 2017, một số cơ quan báo chí có đủ điều kiện sẽ được chọn làm thí điểm. Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan chủ quản rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc quyền để triển khai rộng mô hình, trong đó chú ý đến tính đặc thù của cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức trong nước triển khai các lớp đào tạo kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý cho lãnh đạo cơ quan báo chí nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm báo.

Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và thách thức khó khăn đều lớn, đan xen nhau nên sẽ có những tác động lớn tới hoạt động báo chí và công tác báo chí. ĐIều đó, đòi hỏi những người làm báo phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới mà còn phải tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và có bản lĩnh chính trị vững vàng, đòi hỏi báo chí phải được lãnh đạo, định hướng tư tưởng kịp thời nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Từ đó, Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2017 là:

Cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa, phát huuy kết quả năm 2016, nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Báo chí cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền có hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ…; triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Báo chí 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội

Bám sát, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, bám sát, phản ánh kịp thời nội dung và các hoạt động kỳ họp Quốc hội khóa XIV, tuyên truyền cộng đồng ASEAN, thông tin tuyên truyền hội nghị APEC 2017 mà Việt Nam đăng cai.

Báo chí tiếp tục là lực lượng nòng cốt, quan trọng thực hiện tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Chủ động tích cực đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ ban hành để thực thi.

Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề chủ quyền biển, đạo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc, đồng thời đảm bảo môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng thông tin; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên tuyền về các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2017 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ động, tích cực trong tuyên tuyền về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí.

 
 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những trăn trở, tâm huyết của các đại biểu tại Hội nghị. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, hội nghị đã đánh giá khách quan tình hình công tác báo chí năm 2016, phân tích sâu sắc một số bài học kinh nghiệm, vấn đề quan tâm, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác báo chí năm 2017.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng khẳng định những kết quả mà công tác báo chí đã đạt được trong năm qua. Báo chí đã tập trung tuyên truyền Đại hội XII của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước. Việc tuyên truyền sự kiện này được triển khai một cách đồng bộ, gắn với tuyên truyền, nêu bật thành tựu to lớn của đất nước sau 30 năm đổi mới, tạo nên khí thế mới, niềm tin mới trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội. Sau Đại hội XII, báo chí đã tích cực tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt đưa  Nghị quyết Đại hội XII cùng các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội,Chỉ thị 05 vào cuộc sống.

Nhiều cơ quan báo chí đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đã khẩn trương, toàn diện, tập trung tuyên truyền cho mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng khẳng định, năm 2016 là năm có chuyển biến tích cực về chất lượng chỉ đạo, định hương và quản lý hoạt động báo chí. Các cơ quan chỉ đạo, định hướng báo chí thể hiện quyết tâm rõ nét hơn trong đổi mới tư duy, trong nội dung, phương thức chỉ đạo thông tin cũng như trong thái độ, tinh thần phục vụ báo chí. Phương châm: chủ động, kịp thời, thống nhất, thuyết phục, hiệu quả, từng bước được thể hiện tron nắm bắt, phân tích, xử lý thông tin, sự kiện cũng như trong tham mưu, chỉ đạo, định hướng, triển khai thực hiện. Nhờ đó, báo chí đã thông tin kịp thời, chuẩn xác nhiều sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, vụ việc bức xúc, tình huống đột xuất, nhạy cảm.

Năm 2016, tiếp theo thành công của Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực bồi dưỡng, chăm lo hội viên, nâng cao chất lượng uy tín Giải Báo chí quốc gia; chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Hội trong đời sống báo chí, truyền thông khu vực và quốc tế. Hội nhà báo đã có thái độ rõ ràng, tiếng nói kịp thời trước những hành vi phương hại đến hoạt động tác nghiệp đúng pháp luật của người làm báo. Việc khẩn trương xây dựng, ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ X và xây dựng chương trình nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng trong hệ thống các cấp Hội Nhà báo Việt Nam là cố gắng nỗ lực, thể hiện tinh thần nhạy bén, khẩn trương của Hội trước yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm cực kỳ quan trọng của người làm báo cách mạng.

Đề cập tới những thách thức đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam trong năm 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, công tác báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thứ hai, phát huy kết quả quan trọng trong năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí cần phải nhuần nhuyễn hơn nữa, làm tốt công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo, ngành thông tin – truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan chủ quản báo chí.

Thứ ba, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản, cơ quan báo chí phải tăng cường chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí toàn diện về đạo đức, nghiệp vụ, chuyên môn. Triển khai Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, ngăn chặn đẩy  lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để người làm báo thực sự là c hiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Sau Hội nghị này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc những đóng góp xác đáng, hoàn chỉnh báo cáo, phục vụ việc triển khai nhiệm vụ công tác báo chí năm 2017.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục báo chí có chất lượng tốt.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.