Can Lộc, Hà Tĩnh: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, BTV Huyện uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đội ngũ báo cáo viên cấp ủy không ngừng nâng cao năng lực, chuyển tải kịp thời các chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phương thức hoạt động tuyên truyền miệng cũng được đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, nhờ đó, công tác tuyên truyền miệng đã góp phần không nhỏ thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở ngày càng được củng cố; nhân dân phấn khởi tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của Luật đất đai 2013; việc sử dụng đất được thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu qủa, cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hiệu quả sử dụng. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình quản lý đất đai được quan tâm, kịp thời uốn nắn để công tác quản lý, sử dụng đất ngày càng chặt chẽ. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai được thực hiện tốt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17 và Nghị quyết 19 thời gian tới, phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong yêu cầu thời gian tới cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực quản nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính về thủ tục đất đai; rà soát tình hình sử dụng đất trên địa bàn, quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết có hiệu quả các tồn đọng về lĩnh vực đất đai.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, phải hướng về cơ sở, mở rộng thành phần, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội để có sự định hướng tuyên truyền một cách kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường thực hiện thông tin hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Tại hội nghị, các đại biểu, đội ngũ báo cáo viên toàn huyện đã được cung cấp tiếp thu một số thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế diễn ra thời gian qua; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

Hoàng Long

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…