Tập trung tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Tại hội  nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề Công tác đấu tranh phòng, chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội ở nước ta hiện nay; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới; Tình hình thế giới và hoạt động  đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta từ đầu năm 2017 đến nay; dự báo tình hình thế giới, quan hệ Việt Nam với các nước trong thời gian  tới; Những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tập trung tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của các doanh  nghiệp, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo tín hiệu thị trường trong nước và quốc tế, quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2017.  Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 19 - 2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.  Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 04-/CT-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”. 

Về hội nghị Trung ương 5 khóa XII và công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, phân tích, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết đã được Hội nghị Trung ương 5 thông qua. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị và kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh  liệt sỹ 27/7 theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước.  Tuyên truyền tháng hành động vì Trẻ em năm 2017 với chủ đề Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

 
 


Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cần khẳng định, kỳ họp thứ 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển của kinh tế xã hội, đáp ứng các đòi hỏi của tình hình mới. Do vậy, hoạt động lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Các dự án Luật được xem xét tại kỳ họp này đều là những văn bản quan trọng, được cử tri và xã hội quan tâm. Một số dự án liên quan đến quyền con người, quyền công dân, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành kinh tế xã hội. 

Về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, cần tiếp tục tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và con đường” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Tuyên truyền kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với Chính quyền Tổng thống Donald Trump, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam  Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập chủ quyền,  thể chế chính trị và con đường phát triển của nhau; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, đóng góp vào việc duy  trì hòa bình, ổn định, phát triển ở Châu Á  Thái Bình Dương, hoàn toàn không nhằm mục đích đe dọa hòa bình, an ninh đối với nước thứ 3. 

Tuyên truyền về kết quả Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đaoọ của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới, kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc”. Trong đó, nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, đề cao và phát huy vai trò to lớn của báo chí, truyền thông trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Khẳng định quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng là tôn trọng và bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như một giá trị quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; quan tâm, tạo điều kiện để báo chí phát triển, đóng góp hiệu quả ngày càng cao của quần chúng nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước, nhân dân; đồng thời tăng cường trách nhiệm chính trị xã hội, trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan và người làm báo để bảo đảm tính công tâm, trung thực, khách quan, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố đồng thuận xã hội trên cơ sở các giá trị tiến bộ, nhân văn, vì lợi ích của nhân dân và toàn xã hội.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.