An Giang: Phát huy tinh thần tự giác học tập Nghị quyết của cán bộ, đảng viên

Ngày 22/8/2017, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII) tại tỉnh An Giang.

Tiếp Đoàn công tác có đồng chí Lê Hồng Khâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng tham dự có Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 28/6/2017 “về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 44, ngày 06/7/2017 “tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII”. Trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng; các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; Yêu cầu các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội… tổ chức các cuộc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên.

Vừa qua, ngày 29/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, mở đường truyền trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị, thành ủy với sự tham gia của trên 900 đại biểu. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Tỉnh ủy xây dựng các dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 10, 11, 12 của Trung ương: về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, hầu hết các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp tình hình của địa phương, đơn vị. Ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian, bảo đảm điều kiện thực hiện…

Tính đến nay, có 12/16 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện; Có 9/16 địa phương, đơn vị đã và đang tiến hành triển khai các lớp ở cơ sở. Các địa phương, đơn vị đều thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh, đó là bí thư, thường trực cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; các hội nghị đều đảm bảo nội dung triển khai, quán triệt 03 Nghị quyết; các địa phương, đơn vị quan tâm chu đáo, cung cấp đầy đủ các loại tài liệu phục vụ đợt học tập nghị quyết; Đảm bảo thời gian triển khai, quán triệt Nghị quyết và dành thời gian thoả đáng cho việc thảo luận góp ý các kế hoạch hành động. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Mạnh Trung đã đánh giá cao tỉnh An Giang chuẩn bị chu đáo và nỗ lực trong việc tổ chức triển khai, quán triệt học tập và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5; bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy xây dựng các văn bản chỉ đạo tổ chức quán triệt học tập trong toàn tỉnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chu đáo, chặt chẽ việc học tập; đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì các hội nghị; phân công cán bộ quản lý các lớp đảm bảo trật tự, duy trì sĩ số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá ta…

Cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc tại Huyện ủy Châu Thành.

Châu Quốc Hùng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.