Phát huy vai trò của cán bộ làm công tác dân vận trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác dân vận cho chức danh cán bộ dân vận trực tiếp tham mưu về công tác dân tộc của các tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành đoàn thể ở Trung ương hoặc tương đương lớp thứ 3 năm 2017. 
Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. 
Báo cáo tổng kết lớp học cho biết: sau một tuần học tập 48 học viên của Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác dân vận cho các bộ dân vận trực tiếp quản lý và tham mưu công tác dân vận của 22 tỉnh, thành phố và 11 bộ, ban, ngành ở Trung ương hoặc tương đương đã hoàn thành chương trình đề ra.

Bên cạnh những kiến thức được cập nhật qua các chuyên đề, sau khi khóa học kết thúc, các học viên kiến nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  và Ban Dân vận Trung ương thường xuyên mở lớp bồi dưỡng tương tự về công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ các tjnhr, thành phố và các bộ, ban, ngành ở Trung ương hoặc tương đương.

Từ quá trình công tác, các học viên mong muốn trong chương trình học cần bổ sung thêm chuyên đề về: Những kinh nghiệm về chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền; kỹ năng công tác dân vận trong công tác dân tộc, tôn giáo; kinh nghiệm xử lý, giải quyết các điểm nóng và những vấn đề phức tạp tại cơ sở, đặc biệt là những điểm nóng vùng dân tộc và tôn giáo...

 
 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Trung ương nhấn mạnh: Tham dự lớp học, các học viên đã được hệ thống kiến thức toàn diện, tổng thể, vừa cập nhật những thông tin mới về những thông tin chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; vừa nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào công tác dân vận hiện nay, trêm cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Cùng với đó, thông qua việc tìm hiểu những kinh nghiệm thực tiễn điển hình của tỉnh Hòa Bình, các học viên đã rút ra được những cách làm cụ thể bổ ích trong xử lý tình huống, kỹ năng đối thoại với cán bộ cơ sở và nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, vững vàng hơn trong công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Đảng và Nhân dân ta tiếp tục xây dựng CNXH trong bối cảnh mới, với thời cơ và vận hội mới, những cũng nhiều khó khăn, thách thức. Sau 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế, xã hội và ngoại giao; thế lực của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế - xã hội - môi trường mới phát sinh chưa được giải quyết; tình trạng suy thoái, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự suy giảm lòng tin của nhân dân; sự chống phá của các thế lực thù địch, chủ nghĩa cơ hội... là những rào cản, thách thức không thể xem thường. Bối cảnh mới và nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi cần có đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý nói chung, cán bộ làm công tác dân cận nói riêng vững vàng về tư tưởng, chính trị được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để gánh vác trọng trách tiếp tục đưa đất nước tiến lên  trên con đường "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh". Qua khóa học, các đồng chí được bổ sung nhiều nhận thức mới, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương mong muốn các đồng chí học viên sau khi trở về địa phương công tác tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dận vận, đặc biệt là tham gia tích cực vào tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Về những  kiến nghị của các học viên đồng chí Thào Xuân Sùng ghi nhận và tiếp thu, đồng thời cho biết trong thời gian tới, Ban Dân vận sẽ phối hợp với Học viện nghiên cứu, bổ sung làm hoàn chỉnh hơn chương trình học trong những khóa học tiếp.

Bảo Châu
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.