Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng tính chuyên nghiệp phục vụ nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Việt TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Việt TTXVN

* Hội nghị Tỉnh ủy Kiên Giang đánh giá: Năm 2017, tuy còn nhiều khó khăn, bất lợi nhưng nhờ sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Kiên Giang đạt 7,39%; thu nhập bình quân đầu người 1.865 USD/năm. Tỉnh tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị; liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngày càng mang lại hiệu quả. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp. Sản lượng lúa cả năm hơn 4 triệu tấn, thủy sản 765.275 tấn... 

Với chủ đề năm 2018 là “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện đồng bộ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Đặng Tuyết Em khẳng định: Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2017. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Năm 2018, tỉnh Kiên Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 1.970 USD; sản lượng lúa 4,25 triệu tấn trở lên, thủy sản 770.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu 520 triệu USD; thu ngân sách 9.236 tỷ đồng; huy động vốn toàn xã hội 46.300 tỷ đồng… 


* Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018,  tại hội  nghị Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh  cho biết: Hậu Giang chú trọng 4 yếu tố chính là: Con người - với trọng tâm là nâng cao năng lực hành động và vai trò người đứng đầu; Tổ chức - với trọng tâm là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6; Yếu tố mang tính giải pháp, đó là cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện theo hướng bền vững; Yếu tố mang tính nền tảng là giữ vững quốc phòng – an ninh, kỷ luật, kỷ cương và phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Một số nhiệm vụ trước mắt là các địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm qua, đề ra nhiệm vụ trong năm 2018, bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương; Khẩn trương có biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 2018 với tinh thần an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Đặc biệt, phải quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ thực sự trong hệ thống chính trị và dân chủ công khai ra nhân dân vì sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương... 

Năm 2018, Hậu Giang đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 6,8% đến 7,2%, trong đó khu vực I tăng 2,2%, khu vực II tăng 10,83%, khu vực III tăng 7,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I từ 30,41% còn 29,34%, tăng tỷ trọng khu vực II từ 20,77% lên 21,73% và khu vực III từ 48,82% lên 48,93%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 17.565 tỷ đồng, tăng 5,5% so năm 2017; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.433 tỷ đồng, bằng 86,72% so năm 2017. 

Đến thời điểm này, Hậu Giang ước cả năm thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch, còn 1 chỉ tiêu đạt 80%./. 

* Ngày 1/12,  tại hội nghị Tỉnh ủy Bình Dương,  các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; trong đó xác định rõ, năm 2018, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện 4 chương trình đột phá về phát triển dịch vụ chất lượng cao, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. 

Hội nghị đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội, tình hình quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017. Trong năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trong số 29 chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 2 chỉ tiêu tuy chưa đạt nhưng vẫn tăng hơn so với năm 2016. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 115,9 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp vẫn là ngành chủ lực của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; đó là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Bình Dương cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với dân; tập trung xây dựng và chỉnh trang đô thị, đảm bảo đúng lộ trình xây dựng Bình Dương thành đô thị loại I trước năm 2020 và thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Tỉnh cũng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng./. 

TG tổng hợp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.