Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ bảy

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đáp án cuộc thi tuần thứ bảy:

Câu hỏi 1:

Phương án 1: Do Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân ta đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Trung ương phù hợp với tình hình mới.

Câu hỏi 2:
Phương án 3:
Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế. Tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN; hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WTO; đàm phán, ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thế hệ mới.

Câu hỏi 3:
Phương án 2: Gắn với xây dựng nông thôn mới.

Câu hỏi 4:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.853 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ bảy thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Nguyễn Phương Thành
                 Phường 1, TP. Vĩnh long, tỉnh Vĩnh Long
                 Điện thoại: 0908.628.292

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.853 người.
(Thời gian tham gia thi: 11h14’ ngày 18/10/2016).

Giải Nhì:   Nguyễn Lê Vân Anh
                Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
                Điện thoại: 0919.159.959          

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.853 người.
(Thời gian tham gia thi: 9h36’ ngày 21/10/2016).

Giải Ba:   Bùi Đức Sơn
               Số 55, tổ 7, phường Ngọc Hà
               TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
               Điện thoại: 0166.7023.686        
  
 Trả lời đúng; dự đoán 1.854 người trả lời đúng
(Thời gian tham gia thi: 14h58’ ngày 17/10/2016).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ tám (diễn ra từ ngày 24 đến 31/10/2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Vai trò của Nhà nước trong phương hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1:
Nhà nước đóng vai trò chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh.

Phương án 2:
Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh.

Phương án 3:
Nhà nước đóng vai trò quyết định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh.

CÂU HỎI 2: Đại hội XII xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam vận hành theo các quy luật nào ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Phương án 2:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật phát triển của kinh tế, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Phương án 3:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của hội nhập, hợp tác và cạnh tranh, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

CÂU HỎI 3: Đại hội XII xác định đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Theo hướng: doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Phương án 2: Theo hướng: doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những địa bàn quan trọng liên quan đến vai trò định hướng của Nhà nước; những lĩnh vực nhạy cảm về về an ninh, quốc phòng.

Phương án 3:
Theo hướng: doanh nghiệp nhà nước tập trung những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư; những lĩnh vực liên quan đến chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội của Nhà nước.

CÂU HỎI 4: Đại hội XII khẳng định “Khuyến khích đẩy mạnh quá trình (...) kinh doanh”. Nội dung trong dấu (…) là gì ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Hợp tác.

Phương án 2:
Phát triển.

Phương án 3: Khởi nghiệp./.

Mời các bạn dự thi TẠI ĐÂY

Ban Tổ chức Cuộc thi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.